facebook

Januari 2018 was het dan eindelijk zo ver! Deze maand is Sentho afgereisd met 2 supervisor naar het warme Egypte. Op het ogenblik is het overdag rond de 20 graden, kortom perfecte omstandigheden voor de montage van onze FRP glasvezelversterkte polyester platen. In Egypte stonden er 12 monteurs klaar om de FRP platen te gaan verwerken.

De uitleg werd volledig in het Engels gegeven en daarna vertaald naar het Arabisch. Na goed overleg en diverse instructies is er een start gemaakt met het plafond.

HACCP sandwichpanelen

De sandwichpanelen lagen op diverse bokken en zo konden we de panelen liggend verwerken. Uiteraard werden deze eerst goed ontvet en gereinigd voordat we de lijm konden aanbrengen. Door deze manier van verwerken heeft de lijm de tijd ook goed de tijd om uit te harden wat zorgt voor de meest optimale hechting voor onze FRP lijm. De Sandwichpanelen werden daarna opgestapeld om te drogen. Na enkele dagen werden de onderlinge verbindingen afgewerkt door middel van onze unieke 2 componenten verbinding.

 

Het totale plafond heeft een oppervlakte van circa 5000 m2. De Egyptische monteurs zijn zeer vakkundig en bekwaam en na een week met onze supervisors aan het werk te zijn geweest hebben wij het volle vertrouwen dat ze het de komende weken ook zonder ons zullen redden. Over enkele weken zullen wij wederom met 2 supervisors richting Egypte vertrekken en dan zullen we een start maken met het verlijmen van het FRP tegen de wanden. Uiteraard was er ook nog wat tijd voor ontspanning en konden we Egypte niet verlaten zonder een bezoek aan de drie piramides van Gizeh en Cheops. Beide staan sinds 1979 ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Sentho blinkt uit in haar manier van werken zowel voor de nationale als de internationale markt. Ook in Egypte voor een van de grootste aardappelverwerkers van de wereld.

 


The time has come, January 2018! This month Sentho traveled with 2 supervisors to North Africa  more specific to Egypt. To refresh your mind, we are here for a big installing job for a hygienic factory dat process potato’s. At the moment it is around 20 degrees during the day, the perfect conditions for mounting our FRP glass fiber reinforced polyester sheets for a hygienic result to produce food related products.

In Egypt there were 12 mechanics ready to mount the FRP plates. The explanation was given entirely in English and then translated into the Egyptian language. After careful consultation and various instructions, a start has been made with the ceiling. The sandwich panels were on various tables and so we were able to process the panels lying down. Of course, these were first properly degreased and cleaned before we could apply the glue.

Thanks to this method of processing, the adhesive also has the time to harden, which ensures the most optimal adhesion for our FRP glue. The sandwich panels were then piled up to dry. After a few days the interconnections were finished by means of our unique 2-component connection.

The total ceiling has an area of ​​approximately 5000m2. The Egyptian mechanics are very skilled and competent and after a week of working with our supervisors we are confident that they will survive without us in the coming weeks. In a few weeks time we will leave with two supervisors to Egypt and then we will make a start with gluing the FRP against the walls. Of course there was also some time for relaxation and we could not leave Egypt without a visit to the three pyramids of Giza and Cheops. Both are also on the UNESCO World Heritage List since 1979.